Få høyere lønn

Det kan være mulig å oppnå høyere lønn uten å gjøre endringer i arbeidets intensitet eller varighet. Hvis du vil opp ett eller flere lønnstrinn har du noen tips her.

Få mer lønn
21. april 2024 av Smarte penger / Jobb

Den beste måten å få høyere lønn på må være å skape egne inntekter. I starten kan det gjerne være som et supplement til de inntekter du allerede har, etterhvert vil du kanskje kunne leve utelukkende av de nye inntektene.

Det finnes mange måter å tjene penger på, og det er veldig viktig å være klar over at man ikke trenger å begrense seg til kun én inntektskilde.

Mulige inntektskilder:

Bruke penger til å tjene flere penger:

Hvordan oppnå høyere lønn for samme arbeid:

  • Bytte arbeidsplass.
  • Individuelle lønnsforhandlinger.
  • Organisert streik.

Forhandle om høyere lønn

Hvorfor skal din bedrift/din arbeidsgiver tjene på at du får høyere lønn? Kan du argumentere godt nok på dette spørsmålet bør lønnsforhøyelsen allerede være sikret.

Det er veldig viktig at du vet hva du er verdt, i kroner og øre, for din bedrift. Sammenlign også med lønnsnivået i andre bedrifter, spesielt om du er i offentlig sektor der lønnen som regel er lavere enn i privat sektor.

Hvis du vil gå opp et lønnstrinn, eller kanskje flere lønnstrinn, så er det mange ting du kan gjøre selv. Resten av denne artikkelen skal gi deg tips og inspirasjon om hvordan du kan få høyere lønn.

Penger er ikke alt! Forhandle om andre goder enn høyere lønn: Glem heller ikke alt det andre. Som arbeidstaker bør man også verdsette frynsegoder, gode pensjonsordninger, sikkerhet, trivsel på arbeidsplassen, utviklingsmuligheter, relevanse i forhold til kompetanse og/eller utdanning. Potensiell lønn i stillingen, og mulighet for å klatre på karrierestigen i forhold til din nåværende stilling har også en verdi.

Jobber du litt med det kan du kanskje finne ut hvor mye det ikke-materielle er verdt i form av penger. Hvor mye er gratis tilgang til helsestudio, kino, eller andre fritidstilbud verdt for deg, i kroner og øre? Hva går du glipp av i forhold til utviklingsmuligheter i ditt nåværende arbeid.

Hent inn andre jobbtilbud

Dersom du vet at arbeidsgiveren din har behov for deg, kan du forsøke å hente inn lignende jobbtilbud andre steder. Dersom målet er å beholde din nåværende stilling, men å få høyere lønn, kan du argumentere med at du har fått tilbud om en tilsvarende jobb i en annen bedrift som vil betale deg mer.

Magefølelsen/intuisjonen (eller kall det hva du vil!) forteller deg gjerne når tiden er inne for lønnsforhandlinger. Sjansene for å få gjennomslag for lønnsforhøyelse øker markant dersom du går inn i lønnsforhandlingene når tiden er inne for det, og det er da du må bruke magefølelsen.

Alt du har gjort eller oppnådd og som er positivt kan være med på finne riktig tidspunkt til lønnsforhandlinger. Har du fått skryt av sjefen, ros fra kundene, tilbud om å delta i nye prosjekter, eller dersom du har fått mer ansvar eller steget i gradene kan dette være tegn på at tiden er inne for å spørre om å få høyere lønn.

Vanskelig å få høyere lønn?

Flere og flere velger å starte opp for seg selv for å bli sin egen lykkes smed. Men er man fortsatt arbeidstaker, kan man spe på inntektene til tross for at lønnen er stabil.

Lykkes du ikke med å få høyere lønn som arbeidstaker, så gjør du ikke det, enkelt og greit. Heldigvis finnes det muligheter for å øke inntektene uavhengig om du jobber mer i din nåværende stilling. Det man kan gjøre er å finne lukurative ekstrainntekter som man kan ha i tillegg til jobben.

Slike ekstrainntekter har flere fordeler enn det at man får mer penger inn der og da. Kanskje vil det vise seg at ekstrainntekene etterhvert blir så store at de kan erstatte din nåværende jobb. Slike muligheter står i hovedfokus her på SpartePenger.com – dette fordi det å skape en rekke inntektskilder kan gi deg personlig og finansiell frihet, noe som er langt mer krevende dersom du beror deg på kun én hoved-inntektskilde.

Skal du være arbeidstaker eller arbeidsgiver?

Den vanligste måten å bedre sin egen lønn på er å etablere firma og bli sin egen arbeidsgiver. Det er ingen hemmelighet at de som driver eget firma gjerne tjener mye mer penger enn de som er ansatt i et firma.

Skal du jobbe for å gjøre noen andre rik, ellse skal du jobbe for å bli rikere selv?

Det er riktignok ikke bare negativt å være arbeidstaker heller, men ut i fra et lønnsperspektiv er det ikke like attraktivt i lengden. På kort sikt kan du som arbeidstaker opparbeide deg viktige erfaringer som du kan dra nytte av senere når du selv starter opp for deg selv.

Statestikken taler for seg selv: Majoriteten av de rike har ingen arbeidsgiver som betaler dem i vanlig forstand. De er enten eiere av egen bedrift, selvstendig næringsdrivende, investorer, eller de har funnet andre selvstendige måter å tjene penger på.

Det finnes unntak, og arbeidstakere kan tjene godt de også. Enkelte ledere, advokater, arkitekter, leger er eksempel på arbeidstakere som lønnes godt. Vel og merke dreier det seg her heller ikke om vanlige arbeidstakere; ofte har de eierandeler i virkomheten de er ansatt i, eller de supplerer sine inntekter fra egen virksomhet, konsulenttjenester på si, de sitter som styremedlem osv.

Poenget vårt er at dersom du ønsker å tjene mest mulig penger så bør du gjøre det som din egen lykkes smed.

Den beste måten å få høyere lønn på

Den beste måten å få høyere lønn på er å ta saken i egne hender. Som arbeidstaker skal man selvfølgelig forsøke å oppnå høyest mulig lønn, men her når man etterhvert et tak. Som din egen lykkes smed eksisterer ikke slike tak.

Den mest effektive måten å få høyere lønn på mener vi er ved å skape en kontinuerlig strøm av inntekter. Folk flest har én hovedinntekt, og for de fleste dreier dette seg om inntekter fra arbeidsgiver. Mange supplerer også med inntekter fra leieboere eller investeringer i for eksempel aksjer. Men der stopper det for de fleste.

Gå opp flere lønnstrinn

Hvis du ikke er fornøyd med å være på det lønnstrinnet du er på i dag, hvorfor ikke gjøre noe med det? Du har mange alternativer til å øke dine inntekter.

Vi oppfordrer til å etablere flest mulige inntektskilder. Deretter kan man selv identifisere hvilke som fungerer godt, og hvilke som ikke fungerer i det hele tatt. Mye av det vi beskriver på våre nettsider om å tjene penger er basert på metoder som skaper inntekter helt eller delvis på autopilot.

Hvis du begynner å leter vil du nok fort finne mange mulige supplerende inntekter til vanlig lønnsinntekt.

Eksempelvis om man begynner med valutahandel er det mulig å tjene enormt med penger på å spekulere i bevegelser i valutakurser. Videre finnes det et hav av muligheter for den som ønsker å tjene penger fra internett. Innledningsvis nevnte vi flere eksempler (øverst på denne siden).

Få et høyere lønnstrinn

Er du på det lønnstrinn som du føler du fortjener å være på? Som arbeidstaker bør du forlange høyest mulig lønn, og fremme kravet ditt i henhold til rådene gitt i denne artiklen. Videre skal det sies at den desidert beste måten å få høyere lønn på for folk flest er å bli sin egen lykkes smed.

En arbeidsgiver er et mellomledd som gjerne forsyner seg grovt av din verdiskapning som du tilfører arbeidsgivers virksomhet. For deg som arbeidstaker betyr dette at du ikke får full uttelling for din innsats. Etabler derfor en rekke sammensatte inntektskilder på selvstendig grunnlag, og ta vare på alle som fungerer.

Slik får du altså høyere lønn og bedre betalt i jobben!