Skatt

Skatt er det ingen som kommer seg unna. Noen betrakter skatt som et nødvendig onde, andre er mer positive og tenker det er et fornuftig bidrag til felleskassen. Uansett hvordan du ser på det, så ønsker du sannsynligvis å være en lovlydig borger og betale din rettferdige andel, men det er ingen grunn til å betale for mye! Få tips om skatt, skattefradrag og skattelette her.