Valuta

Valutahendel i forex-markedet går ut på å kjøpe og selge valuta med den hensikt at man skal tjene penger. Valutamarkedet er det største finansielle markedet i verden. På denne siden får du vite mer om hvordan du kan delta i spennende valuta trading. Forstå risikoen før du begynner å handle!