Nullskatteyter: Hvordan betale null skatt?

Hvordan bli nullskatteyter og betale null i skatt? Finn ut hvordan du kan slippe å betale skatt. Les vår guide om å unngå skatt på lovlig vis.

Nullskatteyter
23. juli 2024 av Smarte penger / Skatt

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).

Skattesystemet kan virke svært urettferdig:

Mens noen må betale nesten 50% skatt på en inntekt på 600.000, kan en som tjener flere millioner unngå å betale skatt i det hele tatt.

Hvorfor skal du betale skatt, når noen som tjener mye mer enn deg ikke gjør det?

Det å være nullskatteyter ser ekstremt fordelaktig ut på papiret. Sannheten er derimot at det ikke alltid er like lukurativt å være nullskatteyter i virkeligheten.

Null skatt ved lav inntekt

Lav inntekt og høye fradrag kan gi NULL SKATT. Det er imidlertid ingen ønskelig situasjon. Mens det å betale lite skatt isolert sett kan sees på som et gode, så er den totale situasjonen ofte lite attraktiv.

Hvis man har lav inntekt, og store fradrag kan man altså ende opp med null i skatt. Dette gjelder for eksempel hvis man har lav inntekt og andre høye fradrag som foreldrefradraget, realisert tap i aksjer, eller særfradrag for sykdom.

Eksempel:

Terje har eget aksjeselskap, og tar ikke ut lønn til seg selv. I stedet tar han ut utbytte fra aksjeselskapet, og betaler 28% skatt på utbytte. Brutto utbytte er 260.000, men så har han også store fradrag - blant annet fradrag for reiseutgifter, fradrag for renteutgifter, og fradrag for realisert tap på aksjer som til sammen utgjør 348.000. Det betyr at Terje slipper å betale skatt det året, og ender opp med null i skatt. Resterende blir overført fradrag til gode til neste skatteår.

Null skatt for rikinger

Rike mennesker eller personer med høy inntekt kan også slippe unna skatt.

Vi skal huske på at mange rikinger som ikke betaler skatt privat, betaler skatt gjennom sine selskaper. Noen klarer imidlertid å trylle bort skatten på mirakuløst vis.

Norge er et skatteparadis for rikinger, ifølge en norsk professor i økonomi. Likevel velger enkelte av de rikeste i Norge å flagge ut både sine selskaper og personlig formue.

Så hvordan kan en som har mye penger få muligheten til å betale mindre skatt, lite skatt, eller null i skatt?

Prinsippet er det samme her, det gjelder å ha større fradrag enn inntekter.

En full gjennomgang av dine muligheter til å unngå skatt vil innebære at vi ser på tusenvis av aspekter ved skatteloven og merverdiavgiftsloven. Selv ikke en bok på tusen sider ville omfattet alle mulighetene til hvordan du skulle fått null i skatt.

Netto inntekt er det som gjelder

Skatt er en betydelig utgift. Faktisk den største utgiften de fleste av oss har. Det er derfor klokt å se på hvordan man kan redusere skatten til et minimum.

Les også: Slik kan du få høyere inntekt uten å reise deg fra stolen du sitter på akkurat nå - se en oversikt over en rekke måter å tjene penger på internett.

Ser vi det hele i perspektiv, betyr NULL SKATT det samme som lav eller ingen personlig inntekt. Eller så har man store fradrag som er større enn de totale inntektene.

Å være nullskatteyter er ikke så lukurativt i virkeligheten som det ser ut på papiret. Skattelistene forteller ikke hele sannheten, og det å betale lite skatt selv om man har store inntekter, betyr som regel også at man har store fradrag. Og store fradrag er forbundet med store kostnader.

Kort sagt kan man si at om du ønsker å betale null i skatt så kan du bare sørge for å tape mye penger på aksjer, eller få store utgifter på noe som gir skattefradrag. Er nok ikke så mange som er interessert i å bli nullskatteyter da.

Hvitvasking av penger og svart arbeid

Har naboen flott bil, en glamorøs villa, og alt for høy levestandard i forhold til inntekt og formue?

Hvitvasking av penger og svart arbeid er ulovlige metoder for å slippe unna skatten.

Kemneren krever bare skatt av den delen av inntekt som er synlig for skattemyndighetene. De som skjuler sine inntekter vil kunne bli nullskatteyter.

Heldigvis er det ikke lett å drive med svart arbeid eller hvitvasking av penger i dag, sannsynligheten for å bli avslørt er svært stor, og blir man avslørt kan man risikere lang tid bak murene.

Å trykker egne penger er det også noen som prøver seg på. Selv om det kun gjelder forfalsking av én femtikroners seddel er det alvorlig nok, og dersom moralen ikke stopper en fra å trykke falske sedler, så bør i hvert fall strafferisikoen gjøre det. Sannsynligheten for å bli tatt er også ekstremt stor.

Hvitvasking av penger og pengejuks medfører som oftest lang straff, store bøter, og fengsel.

Tilrettelegge for å tjene penger, ikke for å unngå skatt

I det store og hele er det hvor mye penger du tjener som bør være fokuset ditt.

Les også: Penger kan brukes til å tjene enda mer penger. Et veldig godt (og veldig ordrett) eksempel på dette er valutahandel.

De virkelige utgiftene dine bør minimeres, men samtidig må du få med alle fradragsberettigede utgiftsposter når du rapporterer til skattemyndighetene.

Du blir ikke rik av å være nullskatteyter. Ingen har blitt rik av å betale null i skatt.

Hvis man skal bli rik, så er det høy netto inntekt som gjelder. Det betyr at du skal sitte igjen med mye penger etter at alle utgifter er trukket ifra, inkludert skatt og avgifter.

Tjen mer, bruk mindre, og vær moderat mht skatteplanlegging: Det å fokusere på lav skatt i seg selv er ofte et villspor. Selvfølgelig skal man trekke fra alle fradrag man er berettiget, men det vil som regel ikke lønne seg å ha store fradrag - da dette også betyr større utgifter. Og store utgifter betyr lavere netto inntekt.

Mange rike personer driver faktisk ikke med skatteplanlegging i det hele tatt. De foretar seg ikke store operasjoner for å redusere skatten. I stedet fokuseres det på å skape verdier, tjene penger og å minimere utgiftene. Når selvangivelsen står for tur, skal man likevel ikke være beskjeden, og alle fradrag man er berettiget må føres opp.

Du kan ikke endre på skatteloven med mindre du er en politiker i posisjon tli å gjøre det, eller driver lobbyvirksomhet opp mot slike maktpersoner.

Det eneste du kan gjøre er å tilpasse deg. Dersom skattetrykket i seg selv er et problem for deg, er løsningen å flagge ut. Det finnes mange land som er billigere skattemessig enn Norge.

Tjen penger og oppnå høy netto inntekt

Skatteplanlegging er overvurdert. Det eneste som betyr noe til syvende og sist, er hvor mye du tjener, og hvor mye av dette du får beholde selv når alle utgifter er trukket ifra.

Bruk gjerne våre guider, dersom du virkelig er interessert i å tjene mye penger:

  • Få høyere lønn: Det å være arbeidstaker og vanlig ansatt gjør det vanskelig å bli rik. Det minste du kan gjøre er å forsøke å påvirke arbeidsinntekten ved å få bedre lønn.
  • Kapitalinntekter gjør det mulig å tjene penger med de pengene du allerede har:
  • Valutahandel er en måte å tjene penger på de konstante bevegelsene i valutakursene.
  • Aksjehandel er noe mange har kjennskap til, tjen penger på å investere eller trade i aksjeselskaper.
  • Daytrading er en fin mulighet for deg som har tid til å følge med på markedet hver dag. Mange muligheter, og du er ikke begrenset til daytrading på dagtid, her er det mange muligheter til trading hele døgnet!
  • Tjene penger fra internett: Det er mange muligheter til å tjene en formue på nett, vi har laget en oversikt over de beste måtene å tjene penger online.

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).