Hvordan unngå skatt

Mange kan redusere skatten sin betraktelig dersom de setter seg inn i regelverket. Betal ikke for mye! De fleste ønsker å være lovlydig og betale skatt, men det er ingen grunn til å betale mer enn man må.

Unngå skatten
21. april 2024 av Smarte penger / Skatt

Dette er ingen oppfordring til triksing med skatt som bryter med loven, heller ikke svart arbeid eller andre former for skattesvindel.

Skatt og avgifter er et nødvendig tiltak i et velferdssamfunn, men det er ingen grunn til å betale mer enn det du er pålagt å betale.

Dersom man likevel ønsker å bidra mer, kan man selv støtte de organisasjoner og miljøer man selv ønsker.

Hvorfor betaler vi skatt?

Skatteetaten svarer på spørsmålet slik: «Vi ønsker alle at vi skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus. Vi som bor i Norge har alle glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Dette koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Dette gjør vi ved å betale skatt. Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale etter evne og motta ytelser når de trenger det.»

Få med alle fradragene!

Den beste måten å redusere skatten på er å redusere alle fradragene, og i noen tilfeller har skattemyndighetene glemt å føre opp fradrag som du har krav på. Sjekk derfor hvilke fradrag du har krav på og at disse står påført selvangivelsen.

Foreldrefradraget

Maksimalt fradrag for ett barn er 25.000, og det stiger for hvert barn. Pass spesielt på å få med alle fradragene dersom poden går i privat barnehage, da disse ikke har rapporteringsplikt på samme måte som kommunale barnehager.

Reisefradag

Du kan få fradrag fra reise mellom hjemmet ditt og arbeidet. Mer informasjon om resiefradrag finner du på

Fradrag for hjemmekontor

Fradraget varierer fra null til flere titusener. Her kan næringsdrivende fort spare mye på skatten!

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Du kan få fradrag ved store sykdomsutgifter.

Pendlerutgifter

Som pendler kan du spare en del kroner i skatt. Losjiutgifter, reiseutgifter, kostutgifter, og din samboerform spiller inn på det totale fradraget.

Tap på aksjer og andre verdipapirer

Du får tilsendt realisasjonsoppgave fra Skatteetaten (men det skjer ikke alltid, og det er din oppgave å ta kontakt dersom du ikke får den tilsendt). Tap føres i post 3.3.8 og gir grunnlag for fradrag.

Flere fradrag

Listen over er på ingen måte ment til å være utfyllende. Det finnes en lang rekke flere muligheter for fradrag: minstefradrag, underholdsbidrag, tap ved salg av bolig, kjøp av utstyr og tjenester for næringsdrivende, fagforeningskontingent, og fradrag for gjeld til privatpersoner – bare for å nevne noen.

For å finne ut hvilke fradrag du har rett på, og for å lære mer om skatt og dermed hvordan du kan betale minst mulig i skatt kan du lese mer på følgende sider:

Vurder også hvorvidt du har behov for profesjonell hjelp vedrørende skattespørsmål. Det er flere enn Skattebetalerforeningen of Skatteetaten som kan hjelpe deg.

Enkelte advokater, regnskapsførere og andre økonomiske rådgivere kan gi deg den veiledningen du trenger, og om mulig vil de kanskje også vise deg "smutthullene" som foreninger og statsansatte helst ser at du ikke vet noe om.

Hvordan unngå å betale skatt?

VIKTIG: Vi hverken anbefaler eller oppfordrer til å lure seg unna påkrevd skatt.

Det finnes måter å unngå skatt på, helt lovlig. Et eksempel er hobbyinntekt, som gjør det mulig å tjene penger skattefritt - men da er det gjerne snakk om mindre beløp. Man slipper også unna skatt på pengepremier fra statseide lotteri i Norge, og med visse forbehold også for enkelte utenlandske pengespill.

Det finnes i tillegg mange måter å unngå skatt på som ikke er lovlige, men dette er ikke noe vi anbefaler eller oppfordrer til. Dessuten er det smart å tenke slik at dersom man forsøker å lure seg unna skatt, så blir man tatt før eller siden. Mange tilsynelatende smarte mennesker har forsøkt å lure seg unna å betale skatt, og disse har til slutt blitt oppdaget.

Bli din egen skatteekspert, og finn ut hvordan du kan oppnå gunstige fordeler.

Sett deg inn i skatteloven

SmartePenger.com foreslår at du setter deg inn i skatteloven og på hvilke områder de berører deg og din økonomi.

Start med å lese det du kommer over på skatteetaten.no og dessuten skatteloven som er tilgjengelig på lovdata.no.

Smutthull

Det finnes flere smutthull enn hva vi kommer til å nevne her. Mange smutthull eksisterer fordi politikerne ikke er klar over at de eksisterer.

Eksemplene er mange. For eksempel den tidligere statsminister som fant et smutthull da hun bosatte seg i Nice. Der slapp hun å betale skatt av sin norske statspensjon. Moralsk forkastelig mente mange, spesielt med tanke på den politiske agendaen hun tidligere hadde talt for.

Lovverket endrer seg til stadighet, og om man vil finne smutthullene så finnes det advokater og skattespesialister som kan bistå.

Å få gode skatteråd fra en kyndig skatteekspert som har intensjoner om å hjelpe deg er en god investering. Søk en rådgiver som har kunnskaper om den type inntekt og formue som du har.

Bli din egen skatteekspert

For mange utgjør utgifter i forbindelse med skatt mer enn alle andre utgifter sammenlagt.

Det kan derfor være mye å tjene på å sette seg inn i hvordan man kan betale så lite skatt som mulig og fortsatt være på riktig side av loven.

Det beste tipset fra SmartePenger.com skatt må være å bli sin egen skatteekspert. Gode rådgivere kan være til stor hjelp, men de kjenner sjelden din bransje så godt som du gjør.