Hvordan tjene penger på å bruke penger

Hvordan doble pengene dine? Hvordan få penger til å vokse? Les om formuebygging og hvordan du kan bruke penger til å tjene mer penger.

Tjen på å bruke penger
21. april 2024 av Smarte penger / Formue

Det finnes mange måter å tjene penger på, men få metoder er like morsom, behagelig og lettvindt som å bruke de pengene man allerede har.

Formuebygging er tungt dersom man kun har arbeidsinntekt som eieste inntektskilde.

Ved å investere pengene sine, i stedet for å bruke de opp, kan man oppnå avkastning. Pengene vokser.

Vær oppmerksom på at de investeringsmuligheter som omtales på denne siden innebærer risiko av ulik grad. Leseren er selv forpliktet til å sette seg inn i risikoen.

Måter å investere penger på

Det finnes utallige måter å investere pengene sine på. Du kan sette de i banken, handle aksjer, spekulere i eiendom, drive med valutahandel eller kjøpe opsjoner - bare for å nevne noe.

Hvordan få avkastning på pengene dine:

  • Høyrentekonto i bank
  • Aksjehandel
  • Sparing i fond
  • Valutahandel
  • Opsjoner
  • Eiendom

Banksparing. For mange er en høyrentekonto i banken et aktuelt alternativ. Problemet med denne spareformen er at den er lite lønnsom. Hvis du f.eks. tjener noen tusen kroner i året på et beløp på ett hundre tusen i banken på høyrentekonto, så vil inflasjon og eventuell formueskatt gjøre dette til en svært dårlig investering. Helt enkelt bør du vurdere en annen spareform. Dersom du er villig til å ta litt mer risiko, kan du oppnå mye bedre avkastning.

Aksjer er gjerne mer fornuftig å bruke pengene sine på. Når du kjøper aksjer og de stiger i verdi, vil du ofte oppnå langt bedre avkastning enn i banken. For å kjøpe aksjer må du benytte en nettmegler. Hvordan lykkes med aksjehandel.

Sparing i fond. For den som er helt grønn på aksjehandel kan fond være et alternativ, men vær klar over at mye av fortjenesten går til megleren. Dessuten er det jo heller ikke sikkert fondet du investerer i går opp i verdi. Mange ser på fondsparing som en trygg investeringsform, men det kan være like trygt eller tryggere å investere på egenhånd dersom man tar seg tid til å sette seg inn det grunnleggende.

Valutahandel går ut på å kjøpe og selge valuta. Samtidig som du kjøper en valuta, selges en annen, så valutahandel er alltid et samtidig kjøp og salg. Du kan bruke en spesialisert nettmegler til å trade valuta, og på den måten oppnå høyere avkastning på pengene du allerede har. Det er mulig å tjene relativt store beløp med lite penger her (dersom man er dyktig eller eventuelt bare veldig heldig). Mange har bygget opp store formuer på valutahandel og det som kalles for forex trading. Slik begynner du med valutahandel.

Eiendomsspekulasjon kan også sees på som en måte å bruke penger til å tjene mer penger. Problemet med eiendom er først og fremst likviditeten. Det er ikke praktisk mulig å kjøpe en næringseiendom og selge den to minutter senere med fortjeneste, slik man kan gjøre i aksjemarkedet. Har du god tid kan eiendom være en fin investeringsmulighet. Med høy belåningsfrad kan man bli rik fort på eiendom.

Sparing i egen bolig er ikke like effektivt som aktiv eiendomsspekulasjon, og man blir ikke rik av å kjøpe seg et hus, men verdistigningen kan likevel være betydelig om man er heldig i boligmarkedet.

Når man investerer penger bør man først sette seg inn i risikoen. Overnevnte muligheter må ikke sees på som en oppfordring til å investere penger, men vi gir deg en oversikt over hva som er mulig og hva som kan være lukurativt å investere i for å tjene penger.