Bli rik på eiendom

Tjen penger og bli rik på eiendom! På 90-tallet så vi hvor lett det var å bli rik på eiendom, men dette er etterpåklokskap. Det er fortsatt gode muligheter for å tjene penger i eiendomsmarkedet, mener mange.

Eiendomsinvestering
21. april 2024 av Smarte penger / Eiendom

Mange drømmer om å bygge seg opp innen eiendom, men hvordan skal man gjøre det?

Du har tre finansieringsmuligheter når du skal bygge deg opp innen eiendom:

  • Fremmedkapital: Finansiere kjøp av eiendom med fremmedkapital, for eksempel ved å låne penger i banken eller ved å etablere et eiendomsselskap og hente inn investorer til selskapet.
  • Egenkapital: Eiendom innebærer større kjøp, og det krever forholdsvis mye egenkapital for å bygge seg opp.
  • Kombinasjon: hvis du har litt egenkapital, men ikke nok til å finansiere de eiendommene du ønsker å kjøpe, så kan det øvrige finansieres med fremmedkapital.

Hvordan kan du bli rik på eiendom?

Det beste med å investere i eiendomsmarkedet er alle mulighetene. Du kan få verdistigning på eiendommen, men i tillegg så kan man leie ut sin eiendom og få passive inntekter.

Ulempen, hvis man kan kalle det for en ulempe, er risikoen. Det finnes ingen garantier for at du kommer til å tjene penger. Risiko og avkastning henger sammen, som vanlig.

Bli rik på eiendom? Dette må du kunne...

Før du begynner å investere i eiendom så er det mye man må tenke på, blant annet:

Generelle kunnskaper om eiendomsmarkedet: Hva vet du om å kjøpe eiendom? Hvor god er du til å predikere endringer i boligmarkedet? Som med alle andre investeringer gjelder det å ha kunnskap om det man investerer i.

Lokalkunnskap om området der eiendommene finnes er også viktig. Hvilke deler av kommunen er de mest attraktive for den type eiendom du investerer i? Finnes det planer om utbyggingsprosjekter i området?

Driftskostnader: Eiendom er ikke noe som bare øker i verdi for hvert år. Vi snakker ikke om god gammel årgangsvin som bare kan ligge lagret mørkt og kjølig. Eiendom krever vedlikehold, og det er ofte store kostnader forbundet med det.

Skatt: Eiendom er gunstigere enn penger rent skattemessig, sett ut i fra en her-og-nå verdi, ettersom maks 30% av eiendommens reelle verdi er skattepliktig formueskatt. Du kan få fratrekk fra salg hvis tap, og må betale ved gevinst, men bare i noen tilfeller. Sørg for at du har satt deg inn i avgift- og skattespørsmål vedrørende eiendom.

Likviditet i eiendomsmarkedet: Til forskjell fra valutamarkedet og det børsnoterte aksjemarkedet så kan du ikke kjøpe og selge i løpet av en dag eller en time. Eiendom er forholdsvis dyre objekter, og det tar generellt uker og opptil flere måneder å finne en kjøper.

Risiko: Investeringer i eiendom innebærer alltid risiko, endog ofte mindre risiko enn i andre finansielle instrumenter.

Konklusjon: Alt du trenger er kapital og kunnskap

Det er mulig å tjene millioner og milliarder på eiendom, selv om utgangspunktet er 0,- kroner på bankkonto og en dårlig betalt jobb. Nøkkelordet er kunnskap om eiendomsmarkedet.

Eiendom er et praktisk område, og det er begrenset hva du kan lære fra litteraturen. Det hjelper selvsagt litt på vei å ha kjennskap til hva andre eiendomskonger har gjort for å bygge seg opp, men den verdifulle erfaringen får man ved å prøve seg selv.

Hvordan bli rik på eiendom? Det du trenger er kapital (egenkapital eller fremmedkapital) og kunnskaper om eiendomsmarkedet.

Andre måter å få penger til å vokse: Hvis du har penger til overs kan du for eksempel prøve deg på valutahandel.