Bli styrtrik med lånte penger

En mulighet for den som ønsker å bli styrtrik er å låne mye penger, for så å bruke disse pengene på å kjøpe noe som genererer inntekter eller stiger i verdi.

Tjene med lånte penger
23. juli 2024 av Smarte penger / Eiendom

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).

Mangler du penger, men ønsker å investere? Ingen problem så lenge du får innvilget et lån.

Det er på grensen til galskap, rent økonomisk, dersom man tar ekstreme sjanser med lånte penger. Men går det bra, så kan det gå veldig, veldig, veldig bra. Man kan rett og slett bli styrtrik på svært kort tid.

Derimot finnes det løsninger som innebærer mindre risiko, men da også en mer beskjeden fortjeneste. Likevel er det fullt mulig å betjene et lån med fortjeneste skapt ved å investere det samme lånebeløpet. På den måten kan man rett og slett "få" hundretusener eller millioner, mot at man er villig til å påta seg en viss risiko.

Hvordan investere lånte penger?

Eiendom kan for eksempel både generere inntekter og stige i verdi. Man kan leie ut deler av eiendomen skattefritt, samtidig som man kan selge med fortjeneste.

En annen reell mulighet er å investere i aksjemarkedet med lånte penger i form av gearing (noen velger å kalle dette "giring" på norsk, men det finnes ikke noe godt norsk ord for begrepet).

Gearing er en måte å investere på der man handler for mer enn man faktisk eier – og på den måten vil man også kunne oppnå gevinster langt over det man ellers ville fått om man hadde begrenset seg til å kun investere egne penger.

Gearing er ikke noe for nervøse sjeler, og skal man geare i aksjemarkedet må man først vite hva man driver med – hvis ikke kan det gå riktig ille.

Stort sett hvem som helst kan redusere risikoen betraktelig og likevel tjene hundretusener i året på denne taktikken ved å investere der sannsynligheten for verdistigning likevel overstiker renter og avdrag med god margin.

Ofte står fortjeneste og profitt i forhold til den risiko man er villig til å ta. Derfor kan selv personer som har lite eller ingen startkapital på bare få uker kunne tjene millionbeløper, men man må skjønne risiko-aspektet ved investeringen før man hiver seg på noe slikt.

Et begrep som er viktig å forstå er risk/reward. Hvor forholder risiko seg i forhold til det man får tilbake for å sette seg selv i en slik posisjon? En god risk/reward innebærer at man på tross av risiko kan forvente å få mye tilbake.

Får du innvilget et lån på én til to millioner kan du for eksempel investere dette i lavrisiko prosjekter innen eiendom. Etter ti til tjue år ha vil du kunne ha betalt tilbake hele lånet med bare bruk av fortjeneste fra investeringen. I tillegg vil lånebeløpet, investeringens fortjeneste, samt renter på dette være 100% ditt.

Finn de beste lånetilbudene nå


Når du skal investere lånte penger, er det selvsagt viktig at du gjør litt research først, slik at du får et lån med den beste renten, og som samtidig har rimelige betingelser

Du kan finne mange av de beste lånetilbudene på anbudstjenesten Finansportalen.no, som er Norges offisielle veiviser til bank, sparing og forsikring. Erfaringsmessig ville vi ikke stolt blindt på denne informasjonen heller, til tross for at det kommer fra det offentlige.

Etter at du har funnet et godt lånetilbud gjenstår det bare å investere lånebeløpet du har fått innvilget der du mener det er mest attraktivt, og da selvfølgelig med mål å oppnå en avkastning som gjør det mulig å betjene rentene på lånet, og samtidig skape profitt. I tillegg bør man jo også ta en risikovurdering før man setter i gang å investerer med lånte penger.

Snakk med rådgivere

Snakk gjerne også rådgivere i ulike banker for å få mer informasjon om det å investere lånte penger. Spesifiser i såfall hva du ønsker; eksempelvis at du ønsker lav risiko og derfor med "kun" å sitte igjen med en sum som er lik lånebeløpet – eller – du redgjør for at du ønsker å investere i høyrisiko-prosjekter slik at du etter en stund sitter igjen med en fortjeneste til en verdi av flere ganger selve lånebeløpet.

Legg deg på minne at bankene ikke er objektive, og er selv avhengige av å tjene på å ha deg som kunde. Undersøk derfor ulike lånetilbud ved å bruke effektive anbudstjenester som den vi allerede har nevnt.

Et annet forslag er å spore opp de aller beste investorer du kjenner til for å få deres mening. Det er lettere enn du tror å få tak i for eksempel en epostadresse eller et telefonnummer til noen av norges største investorer, noe vi kan bekrefte. Og når du først har henvendt deg til dem er det faktisk sannsynlig at de svarer deg i stedet for å risikere å bli plaget på nytt. Tid er penger også for disse menneskene, og med et ærlig og kort svar vet de at de unngår de flere lignende henvendelser fra deg. Rådene de gir deg personlig kan være gull verdt.

Gjør som de rikeste av de rike

SmartePenger.com anbefaler denne metoden fremfor noen annen for den som ønsker å bli rik fort og dersom man er villig å ta risiko. Bare ikke kom tilbake å si at vi ikke har advart deg, selv om man i stor grad kan styre risikoen selv, kan det være farlig business!

Til tross for at det innebærer risiko å investere med lånte penger, er dette en taktikk som har gjort de rike i Norge og verden så vellykkede. Mange av disse ville fortsatt vært ukjennte dersom de ikke hadde investert med lånte penger.

De aller fleste virkelig rike i Norge har tatt store sjanser, og lånt penger for å komme dit de er i dag. Vi sier imidlertid ikke at dette er løsningen for alle som ønsker å tjene raske penger. Noen ender også opp som gjeldsslaver, eller i det minste så opplever de store økonomiske tap eller kjører bedriftene sine konkurs etter å ha forsøkt seg på spekulative investeringer med belånte penger. Dette er en del av "spillet", som man må være fullt klar over før man i det hele tatt tenker tanken om å ta opp et lån til spekulative formål.

Konklusjon: Raske penger, men risikabel vei til rikdom

Det er definitivt gode muligheter for å tjene raske penger dersom man investerer eller trader med belånte penger. Det er imidlertid mye man bør tenke over før man går til det skritt å låne penger for trading og spekulative investeringsformål, risikoen kan være stor, selv om man til en viss grad kan justere dette selv (avhengig av type lån og type investering).

Om du er villig til å låne penger til spekulasjon kan du ta en prat med rådgivere i banken din, dersom du kjenner noen der som du stoler på. Husk uansett at bankene tjener penger på å låne ut penger, og informasjonen du får fra bankene er ikke nødvendigvis alltid like nyansert.

Det skulle være unødvendig å si at man ikke bør låne penger for å spille på nettpoker eller i casino, ettersom risikoen her er alt for stor. Å låne penger til bolig er jo noe svært mange gjør, men dersom du begynner å låne penger til å kjøpe flere boliger og dermed driver spekulasjon i boligmarkedet i utstrakt grad, så er det også ganske så stor risiko der også.

En mulighet, som faktisk er langt mer attraktiv, er å trade med valuta eller aksjer i form av "giring". Da trader du også på sett og vis med lånte penger. Du kan for eksempel trade med så mye som $1,000,000 selv om ditt innskudd bare er på $10,000. Er du heldig (eller dyktig) så skal det veldig lite til før du sitter igjen med ekstremt mye penger selv om du i utgangspunktet ikke risikerte mer enn $10,000, som tross alt er en liten sum å regne dersom du sitter igjen med 10 eller 100 ganger denne summen. Det er også viktig å poengtere at trading med valuta eller aksjer kan innebære høy risiko. Les om valutahandel for mer informasjon om dette.

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).