Kredittkort med reiseforsikring

Mange kredittkort kommer med reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring

Hvor finner du det beste kredittkort med reiseforsikring?

21. april 2024 av Smarte penger / Kredittkort

Mange kredittkort kommer med reiseforsikring. De fleste har gjerne en reiseforsikring i tillegg, men akkurat når det gjelder denne forsikringen skader det ikke å være dobbeltforsikret.

Reiseforsikringen bør alltid dekke ulykke, reiseansvar, reisesyke og hjemtransport. Det er her de store kostnadene kan komme og det kan bli snakk om betydelige pengebeløp.

Å miste bagasjen selvfølgelig leit, men som regel medfører det ikke livslange økonomiske problemer. Skulle man være uheldig å ødelegge noe av stor verdi på reisen, så kan man fort komme i svært alvorlige økonomiske problemer. Hvor lang tid vil du bruke på å betale tilbake 10 millioner kroner? Slike krav høres urealistiske ut, men det er forskjell på Norge og utlandet. En god reiseforsikring dekker ansvar for uhell.

En god reiseforsikring bør være en forsikring som dekker reisegods, avbestilling, forsinkelse, hjemkallelse og reiseavbrudd. Noen kredittkort har faktisk så god reiseforsikring at man ikke trenger en annen reiseforsikring i tillegg, men da må man også aktivt bruke kredittkortet og betale en større andel av reisen med dette kortet.

Har du lyst på et kredittkort med reiseforsikring?