Fattig og rik

Å være fattig i et rikt land kan være vanskelig. De som bor i vestlige land har i hvert fall muligheten til å gjøre noe med egen fattigdom og dårlig privatøkonomi.

Fattig og rik
21. april 2024 av Smarte penger / Gjeld

Å være fattig er ingen ønskelig situasjon. I denne artikkelen fra SmartePenger.com viser vi hvordan man kan komme deg ut av fattigdom og bygge en økonomisk grunnmur.

Merk at denne artikkelen er skrevet for personer som er fattig i økonomisk målestokk og som bor i Norge.

Fattigdom, penger og livskvalitet

Fattigdom korrelerer med lavere livskvalitet ifølge en rekke undersøkelser. Du som fattig trenger nok ingen vitenskapelig bekreftelse på dette ettersom du har kjent det på kroppen: Fattigdom er destruktivt og ødeleggende for deg personlig.

Man blir lykkelig av penger, men bare opp til et visst nivå. Det har forskerne konkludert med. Ja, penger gjør deg lykkelig - spesielt om man sammenligner med de som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er med andre ord gode grunner til å prioritere egen økonomi, men ikke la det bli en mani (ha et sunnt forhold til penger, så går det bra).

Det å bekjempe egen fattigdom er et verdig personlig mål, og vi håper denne lille artikkelen kan inspirere deg og hjelpe degut av fattigdom.

Hva vil det si å være fattig?

Hvis du tjener under 86.000 kroner etter skatt i året går du under betegnelsen lavtlønnet, ifølge SSB. For så vidt er det flere svært rike menneske i Norge som i skattelistene står oppført med lavere inntekt enn dette.

Selv om det å være fattig i økonomisk forstand har fått klare definerte grenser av myndigheter og organsiasjoner, så er dette irrelevant for deg. Hvis du føler deg økonomisk fattig, såer du antakelig det. Å være fattig er en like mye en subjektiv oppfatning av ens tilværelse.

Vi kan skille mellom to typer fattigdom:

Fattigdom i forhold til livsviktige behov: Den ene formen for fattigdom forhindrer de berørte til å dekke sine livsviktige behov. I Norge antar vi at så og si alletilgang på grunnleggende basisbehov slik som mat, klær, tak over hodet, samt grunnleggende utdanning og helsetjeneste.

Relativ fattigdom: Den andre formen for fattigdom er relativ i forhold til å leve et godt liv i forhold til de andre i samfunnet. Man kan likevel være heldig på den måten at man ikke ble født i deler av verden der nøden er størst.

Selv de fattige i Norge er rike i forhold til mange millioner mennesker i andre land der nød og død er hverdagskost. Imidlertid, for fattige i Norge er dette i beste fall en mager trøst, for i lengden blir ikke din situasjon bedre av å tenke at "det kunne vært verre".

Som fattig bør du imidlertid være takknemmlig for de mulighetene du har, og ikke til stadighet sammenligne din situasjon med "alle andre". Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men mulighetene er der.

Det å være fattig tar på kreftene, både fysisk og psykisk, og man kan føle at man blir en belastning for sammfunnet.

Men er det egentlig din skyld at du er fattig? kanskje du heller skulle klandre samfunnet, dine medmennesker, din oppvekst, eller noe utenfor deg selv. Dette bringer oss tildet viktigste spørsmålet som en fattig kan stille seg selv...

Hvorfor er du fattig?

Dette kan være et vondt og krevende spørsmål å svare på. Å finne ut av dette kan likevel hjelpe deg mer enn du kunne ha forestillt deg.

Mennesker som er vesentlig fattigere enn andre i samme alder og miljø klandrer ofte eksterne faktorer, slik som dårlig oppvekst; manglende oppfølging på skole; fiendtlig innstilt samfunn; ingen som har stillt opp for deg; gjeldsslave fordi banken ga deg for mye i lån; og så videre...

Men hva hjelper det å skylde på samfunnet?

Hvis du er fattig så er det først og fremst ditt problem. Det betyr ikke nødvendigvis at samfunnet og andre mennesker ikke bryr seg om deg, men du er den personen som står problemet nærmest, og det er du som må være pådriver for å løse problemet.

Ikke alle har fått de samme mulighetene i livet. Enkelte har måtte slite med vanskelig oppvekst, gjeldsproblemer, problemer i arbeidslivet, depresjoner, sykdom, eller andre vanskeligheter. Andre har blitt født inn i resurssterke familier der alt har vært tilrettelagt. Utgangspunktet er likevel ikke avgjørende for resultatet.

Kan man tenke seg rik?

Med New Age-bølgen, "The Secret" og Law of Attraction får man servert løgnen om at alt som skjer i livet ditt er opp til deg. De forsøker å fremme positiv tenkning, som i og for seg er vel og bra, men de forvrenger samtidig virkelighetsbildet med sine pseudovitenskapelige og irrasjonelle utsagn og urealistiske løfter.

Det er riktig at tankene dine i stor grad styrer mye av det som skjer i livet ditt, men du vil ikke uten videre få femti millioner kroner bare ved å gå rundt å tenke på det, slik enkelte "selvhjelpseksperter" hevder når de så entusiastisk snakker om manifestasjon.

Det er viktig å skille fiksjon fra sannhet.

Den edruelige sannheten er at din livssituasjon avhenger av både eksterne forhold utenfor deg selv samtidig som du i stor grad er med å påvirke livet hva som skjer i livet ditt.

Hvem er det som styrer livet ditt?

I psykologien er det noe som heter "Locus of control"; enten så er man av den oppfatning at man har "intern kontroll" og selv er ansvarlig for hva som skjer i livet sitt, eller så er det andre som i stor grad påvirker livet ditt, "ekstern kontroll".

  • Internt kontroll gjelder de som tenker at de selv har evnen til å påvirke omstendighetene i livet sitt i utstrakt grad.
  • Ekstern kontroll gruppe mener omgivelsene bestemmer det meste som skjer i livet.

Virkeligheten ligger nok litt imellom, for ingen er helt sin egen herre, vi påvirkes alle av omgivelsene. Når det er sagt, så har forskning påvist at de som har "intern locus of control" oppnår mange fordeler, både psykologisk og økonomisk.

De som mener at omgivelsene er den viktigste årsaken for hva som skjer i livet blir lettere et offer for lært hjelpesløshet, en passiv men destruktiv tilstand, der man har gjort så mange mislykkede forsøk at man lar være å prøve igjen.

Av forskningen kan man konkludere med at det er viktig at du tror på deg selv, og at du mener du er i stand til å løse de problemene du står ovenfor, uansett hvor håpløst det kan se ut.

Suksesshistorier fra virkeligheten

I boken "Pursuit of happyness" (som senere har blitt filmatisert med Will Smith i hovedrollen) får man presentert en historie fra virkeligheten, der amerikaneren Chris Gardner konfronterer i en vanskelig tilværelse som arbeidsledig, midlertidig hjemløs og alenepappa. Han får etterhvert en ulønnet traineejobb som megler, og han kommer seg etterhvert på beina. I dag er Gardner en fremgagnsrik megler, forfatter og forretningsmann med en formidabel formue.

Pursuit of Happyness er et klassisk eksempel på hvordan fattige (men målbestemte) mennesker i et velferdssamfunn benytter mulighetene rundt seg til å kommer seg ut av fattigdom.

Med hensyn til de som ikke kjenner historien skal vi ikke røpe detaljene i historien. Vi vil anbefaler filmen fremfor boken (ettersom boken inneholder vel mye av både skryting av klaging, noe som ikke kommer frem i filmen).

En annen film i samme løype som du bør få med deg er Slumdog Millionaire, den er også fra virkeligheten og handler om en gutt som vinner penger i den indiske versjonen av "Vil du bli millionær". Her er det mye flaks som spiller inn, noe som også var et element i Pursuit of happyness.

Det finnes en rekke historier om fattige mennesker har reist seg opp og kommet seg ut av fattigdom og fått en mye bedre tilværelse. Slike historier er inspirerende for alle, men spesielt er de motiverende for de som allerede er fattige og som ønsker en bedre tilværelse.

Er du lei av å hele tiden ha for lite penger?

Sett en strek over din fattigdom. Bestem deg for å gjøre noe med problemene. I Norge har du muligheter som er mangelvare i global målestokk.

Det første skritt for mange som har fattigdomsproblemer ville vært å begi seg ut på en livsfarlig flukt fra hjemlandet, for deretter å søke asyl i et land med bedre kår.

Du blir ikke jaktet på av en krigerstamme i Somalia. Du blir ikke nektet grunnleggende menneskerettigheter av myndighetene i Kina. Sånn sett så så har du et bedre utgangspunkt enn store deler av verdens befolkning. Du bor allerede i en velferdsstat.

Du trenger ikke begynne kampen mot fattigdom ved å risikere livet ditt. Du er allerede i et land fullt av muligheter, alt du trenger å gjøre er å åpne øynene - muligheten for å tjene penger og gjøre noe med din privatøkonomi er allerede overalt rundt deg.

Du er kanskje fattig, men i Norge er selv de fattigste bare relativt fattig. Alle har muligheten til å gjøre noe med de økonomiske problemene sine, det er et av luksusgodene ved å bo i en velferdsstat.

Vi sier ikke at det er uproblematisk å være fattig selv om man lever i en velferdsstat. Fattige folk i Norge har også sine problemer. Noen sliter med inkassoproblemer, dårlig helse, personlig konkurs og gjeldsordning, narkogjeld, dårlige gener, psykiske depresjoner, manglende utdanning, varige eller midlertidige funksjonshemninger.

Har du dårlig økonomi er det bare en ting å gjøre, og det er å ta tak i problemet, og søke etter løsninger i stedet for å grave seg ned i fortvilelse.

Slik kommer du deg ut av fattigdom

Dine økonomiske problemer er betydelige kanskje vanskelige og krevende å løse, men de er likevel overkommelige. Det vanskeligste er kanskje nettopp det å tro på at det er mulig å løse problemene.

Med en gang du begynner å tro på at du har en evne til å forbedre din økonomiske situasjon, så vil du oppleve gradvis fremgang. En intens og vedvarende tro om at du klarer å endre egen situasjon er en veldig serk psykologisk mekanisme som kan forandre din hverdag langt mer enn hva du kanskje kan forestille deg.

Mange som tidligere har vært fattig, og som har hatt en sterk tro på at de skulle klare å komme seg ut av fattigdom, har klart det med glans. Vi hører ofte om mennesker som reiser seg fra slummen og ender opp i overklassen.

Troen er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom, så enkelt er det. Mulighetene finnes allerede rundt deg, og med en gang du begynner å tro på at du selv kan gjøre noe som kan løse dine problemer, så vil du gradivs få bedre økonomi.

Fasiten på å få bedre økonomi

Det finnes ikke en overordnet fasit for å få bedre økonomi. Du må gjøre det på din måte, og andre må gjøre det på sin måte. Essensen er at du må ha troen på at du klarer å løse dine økonomiske problemer.

Hvis du tenker at det ikke finnes noen løsning, så vil du antagelig heller ikke anstrenge deg for å finne en utvei. Hvis du tenker at det finnes en løsning innenfor rekkevidde, så vil man med en gang begynne å se etter hvordan man kan bedre sin egen situasjon.

Vær en pådriver i din egen sak. Dine omgivelser kan kanskje hjelpe deg og støtte deg litt, men for de fleste fattige kan ikke problemet løses uten at du selv tar kontroll over situasjonen og bestemmer deg for å endre den.

For noen kan det virke komplett urealistisk å bygge en økonomisk grunnmur i løpet av noen få måneder eller år. Men det er viktig at du legger press på deg selv nok til å være villig til å gjennomgå de forandringer som er nødvendig.

Penger og tilfeldigheter

Det kan være behagelig å tenke at tilfeldigheter vil inntreffe og du vil bli en heldige som unslipper fattigdom uten å streve for det. Penger vokser ikke på trær. Muligheten er der, kanskje vinner du i lotto, kanskje kommer staten med en eksklusiv redningspakke. Mulighetene for at noe "magisk" og tilfeldig skal skje, men det er ytterst sannsynlig. Ved å satse på at slik skal inntreffe ødelegger du for alle de virkelig gode mulighetene du har.

For å komme seg ut av fattigdom og bygge økonomisk trygghet må du innse at dette er hardt arbeid, og du er den eneste som kan hjelpe deg selv.

Fornuftens makt

Mennesker er irrasjonelle skapninger. Folk velger å ignorere sin egen fornuft, vi er alle til en viss grad vanemennesker, og våre vaner overstyrer vår fornuft.

Noen ganger kan det være på sin plass å stille spørsmål ved de vanene, eller uvaner, som man har tilvendt seg.

Sannheten er at mange fattige selv kan komme frem til en god løsning dersom de tillater seg selv å bruke sunn fornuft. Legg alle fakta på bordet, se hvordan den økonomiske tilstanden er nå, og hvordan den kan forbedres.

Det å bekjempe dårlig privatøkonomi er et verdig mål, og vi ønsker deg all lykke til videre.