Gjeld og gjeldsproblemer

Hva er den egentlige hemmeligheten til å komme seg ut av gjeldsproblemer og samtidig unngå fremtidige problemer med inkasso. Svaret får du her.

Gjeldsproblemer
21. april 2024 av Smarte penger / Gjeld

Hvis det finnes en "hemmelighet" til å komme seg ut av gjeldsproblemer, hva skulle det vært. Det finnes ingen magisk oppskrift, ingen hjelpende engel, men det finnes en genial løsning: DEG.

Du er løsningen på dine gjeldsproblemer. Det kan hende du også er grunnen til at disse problemene oppstod i det hele tatt.

På samme måte som mange skylder på omgivelsene og samfunnet når noe går galt kan man vri og vende på det, og si, at det var du som var problemet. Det var du som... valgte å ta opp forbrukslån, eller som lot være å utdanne deg slik at du fikk en godt betalt jobb, eller som valgte å bruke hele formuen din på gambling.

Slutt å klandre andre, slutt å klandre deg selv

Det har ingen hensikt å gå rundt å klandre andre eller seg selv hvis du har gjeldsproblemer. Det kan være samfunnet sin skyld, eller det kan være din skyld at du nå har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon. Men det er bare du som sitter igjen med gjeldsproblemene.

Gjeldsproblemene er en belastning for deg, og for samfunnet - men det skal mye til før samfunnet (les: Staten) ønsker å hjelpe deg. Du kan få en gjeldsordning hvis du er virkelig ute å kjører, men det er sjelden den beste løsningen.

Så, det du må gjøre for å få bukt med dine gjeldsproblemer er å fokusere på løsningen. Og når du bruker tid på å klandre andre, eller enda verre - samfunnet - så fokuserer du jo ikke på løsningen, men du fokuserer på problemet. Derfor bør du slutte med en gang å klandre andre og deg selv for den situasjonen du er i.

Fokuser på en løsning for å redusere gjeld

Din økonomiske situasjonen kan være vanskelig. Din situasjon er kanskje også vanskelig, men du skal vite at det er andre med langt mer alvorlige gjeldsproblemer enn deg som tidligere har klart å snu situasjonen til sin fordel.

Noen forretningsfolk som har trynet fælt har hundrevis av millioner i gjeld, og deres liv ser ut til å være fortapt i ekstrem gjeld, de er dømte gjeldsslaver. Likevel ser vi at enkelte av de som havner i situasjoner som ser ut til å ødelegge deres privatøkonomi for resten av livet, faktisk ikke gjør det likevel. Disse forretningsfolkene vet at business handler om å gripe muligheter.

Forretninger handler om å løse problemer - ved å fokusere på løsninger!

Så det er det du må gjøre, fokuser på løsninger (og det finnes alltid en løsning for gjeldsproblemer, uansett hvor vanskelig din økonomiske situasjon ser ut til å være i dag).

"Dette er løsningen på mitt gjeldsproblem"

Du leser sannsynligvis denne artikkelen fordi du har gjeldsproblemer (eller fordi du ønsker å forberede deg mot eventuelle fremtidige gjeldsproblemer). Vi har et forslag til deg...

Løsningen på dine gjeldsproblemer: Det finnes ingen fasitsvar, men vi foreslår at når du er ferdig med å lese denne artikkelen så finner du frem penn og papir, og så skriver du midt på arket: "Løsningen på mine gjeldsproblemer", og tegn en sirkel rundt dette. Deretter skriver du alt du kan tenke deg om hvordan du skal løse dine gjeldsproblemer.

Glem fornuften mens du gjør denne oppgaven, og bare la tankene flyte fritt. I denne fasen skal du kun finne mulige ideer, det betyr ikke at du trenger å realisere alt du skriver ned på arket.

Skriv alt du kan komme på (det kan være en fordel å bruke et A3 ark eller sette sammen to stykk A4 ark slik at du får god plass til å skrive). Du kan for eksempel skrive noe slik som "Slutte å kjøpe: røyk, snop, brus...", "Skaffe meg en ekstra inntektskilde på internett", "Bruke minst 60% av lønnen hver måned til å betale ned gjeld".. osv.

Når du har skrevet fullt hele arket vil du sannsynligvis ha kommet opp med mange dårlige forslag, men også noen gode ideer som du ikke har tenkt på tidligere.

Nå kobler du inn fornuften igjen. Behold de gode forslagene du har kommet frem til, og skriv ned disse på et nytt ark slik at du har de som en referanse over ting som du skal gjøre, og denne kan se på daglig.

Finn ut nøyaktig hvor mye du skylder

En av de tingene du bør skrive ned på arket i oppgaven over er å finne ut nøyaktig hva du skylder i gjeld.

Ditt problem er at du har gjeld å betale. Du bør ha fokusert nok på dette problemet til at du har en detaljert oversikt over hvor mye du skylder, hvor mye du har i forbruk, hva du har i inntekt. Du bør også skrive opp et budsjett der du skisserer din fremtidige personlige økonomi.

Det er en stor hjelp i å få alt ned på papiret, nøyaktig hvor mye penger bruker du, og hvor mye har du i gjeld, og hvor mye penger tjener du.

Når du har oversikt, så skal du ikke lenger dvele over problemet, men finne en løsning på problemet. Skriv en konkret plan på hvordan du kan forbedre din situasjon, og ta med alle relavante aspekteri forhold til din privatøkonomi.