Gjeldsordningloven

Problemer med gjeld? Gjeldsordning er kun for mennesker som har så store problemer med gjeld at de selv ikke klarer å komme seg på beina.

Gjeldsordning
21. april 2024 av Smarte penger / Gjeld

Gjeld er noe svært mange har, og for de fleste klarer de å betjene lånene sine. Hvis du er riktig ute å kjører kan du be staten om hjelp. Dette er en desperat handling, og anbefales ikke med mindre du har prøvd alt annet innenfor lovens rammer.

Gjeldsproblemer og gjeldsordning

Uansett hva dine gjeldsproblemene skyldes kan du få en gjeldsordning. Det spiller ingen rolle om det er gjeld fra bolig som du ikke klarer å betale, forbrukslån som du tok opp for å sløse bort på shopping, lånt penger fra familie og venner, skattegjeld til det offentlige, narkogjeld... Uansett hvorfor du har gjeld kan du få hjelp her. Loven gjelder nemlig for alle typer gjeld.

Videre er det også slik at det ikke finnes noe minimumskrav til inntekt eller gjeld. Hvis du har 0 i inntekt og 5.000 i gjeld kan du i teorien søke om gjeldsordningsloven, selv om det i praksis er mest aktuellt for de med langt mer omfattende gjeld. Rettledning fra myndighetene er gratis.

Gjeldsordning er som regel siste utvei

Hvis du er i "deep shit" og hvis det ikke finnes noen annen utvei (vi skal se på mulige alternativer snart) så er det å søke om gjeldsordning veien å gå.

Vær imidlertid klar over at dette kan være tøft. Du kan beholde penger til nødvendige ting slik som mat og utgifter til strøm og en nøktern bolig, men myndighetene tar ellers kontroll over privatøkonomien din for å hjelpe deg å komme på riktig spor.

Ellers finnes det en rekke vilkår for å få gjeldsordning:

  1. Du må ha forsøkt på å løse problemene på egen hånd etter beste evne, eller søkt hjelp (fortrinnsvis i hjemkommunen din).
  2. Du må være varig ute av stand til å betale gjelden.
  3. Du må som hovedregel ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere.
  4. Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at gjeldsforhandlinger åpnes.

Få kommunen til å hjelpe med gjeld

Start først med å kontakte kommunen din. Det finnes kanskje løsninger som du ikke engang var klar over. Ingen vinner på at du har gjeldsproblemer, og kommunen bør være villig og entusiastisk til å hjelpe deg.

Du må selv vise entusiasme og være motivert for å løse dine egne problemer, dette vil oppfattes av aktuelle hjelpere rundt deg, noe som kan gi deg den ekstra støtten og tryggheten du trenger i en vanskelig situasjon.

Hvis kommunen ikke kan hjelpe, så tar du kontakt med namsmannen for å snakke om muligheter for gjeldsordning. Som nevnt er dette siste utvei, og du bør ha forsøkt etter beste evne å finne andre løsninger, no vi kommer til straks.

Som oftest er det lensmannen som fungerer som namsmann i mindre strøk, og i byene er det som regel namsfogden du skal henvende deg til.

Ikke alle får gjeldsordning

Imidlertid finnes det historier om mennesker med problemer med gjeld som ikke blir fanget opp av systemet. Noen blir gjeldsslaver livet ut, og straffen er langt mer belastende for de vedkommende enn hva tunge kriminelle voldsforbrytere får i dette landet.

Det offentlige er ingen reddende engel. Myndighetene kan hjelpe deg noen ganger, men ikke alltid. Til sist kan du bare være sikker på at det er én persom som kan hjelpe deg, og det er du selv, og ingen andre. Uansett hvordan tilstanden er rundt deg så er det en ting du bør sørge for, og det er å holde håpet oppe og arbeide aktivt for å løse dine gjeldsproblemer.

Det finnes riktignok alternativer, en gjeldsordning fra myndighetene er siste utvei.