Bli mer effektiv

Effektivitet kan tolkes på mange måter. I denne sammenhengen vil vi tolke effektivitet som det å bruke minst mulig ressurser på å oppnå mest mulig.

Bli effektiv
23. juli 2024 av Smarte penger / Privatøkonomi

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).

Effektivitet kan derfor defineres som verdiskapning dividert på ressurser. Matematisk blir det:

Effektivitet = verdiskapning / ressurser

Verdiskapning er det som blir skapt av verdier, og ressurser innebærer det du bruker av energi, tid, penger, materialer, osv. for å skape disse verdiene.

Det er likevel ingen endelig definisjon, og er relativt i forhold til en rekke momenter. Effektivitet må stå i forhold til noe annet for å gi mening.

Eksempel 1: Hvis du tjener 10.000,- kroner på å trade 2.000,- i valutamarkedet, så vil dette ansees som høyst effektivt for de fleste. Ressursene du har brukt er først og fremst pengene dine, tiden din og energien din. Verdien er det du sitter igjen med, altså 8.000,- i fortjeneste.

Eksempel 2: Hvis du tjener 1.000.000 kroner netto i året på 2.000 arbeidstimer og ingen investeringer utenom tiden og energien du har lagt ned, så har du tjent 500 kroner netto per time. For noen vil dette kunne ansees som høyst effektivt i forhold til tidligere prestasjoner, men for andre er det under hva de har fått til tidligere.

Effektivitet må sees i forhold til ikke bare tiden som blir brukt, men også energien man bruker og hvor krevende det er å utføre. Andre vesentlige forhold er risikoen man må ta, og andre ressurser som man må ofre for å oppnå målet.

I denne sammenhengen er det vel nesten obligatorisk å nevne de 7 vanene for høyst effektive mennesker av Stephen R. Covey:

 1. Vær proaktiv: Man kan enten være proaktiv eller reaktiv, planlegge og forberede seg i forveien, eller reagere først når en hendelse oppstår. Covey mener med det å være proaktiv at man tar ansvar for alle aspektene av ens liv.
 2. Begynn med tanke på slutten: Dette er et godt råd. Når du begynner med noe, tenk på hvordan du ønsker det endelige resultatet å være. Sett langsiktige mål.
 3. Gjør det viktigste først: Her snakker vi sunn fornuft kombinert med god planlegging. Et nøkkelpoeng erå prioritere langsiktige mål som er viktig men tilsynelatende noe som ikke haster, fremfor å bruke tid på aktiviteter som haster, men som ikke er viktige.
 4. Tenk vinn-vinn: Der samtlige (to eller flere parter) er fornøyd med det endelige utfallet. Eksempel du får akseptert et bud på drømmehuset, og selger får en pris han er fornøyd med - begge "vinner".
 5. Forsøk å forstå før du forsøker å bli forstått: Hvis du forsøker å gi råd eller hjelp til noen uten først å ha en empatisk forståelse for hva de virkelig ønsker, så vil utfallet som oftest være at de ikke ønsker å lytte til deg eller få din hjelp i det hele tatt.
 6. Synergi og samarbeid: Synergi oppstår når mennesker samarbeider og utnytter hverandre til felles fordel. Bygg opp ulike styrker innad i gruppen. Når synergi blir utnyttet fullt ut i en gruppe kan man oppnå mer i fellesskap enn på egenhånd, hevder Covey. Helheten er mer enn summen av delene, det klassiske matematiske eksempel 1+1=3.
 7. Selvfornyelse: Delta på rekreasjonelle aktiviteter og gjør annet som kan bidra til selvutvikling.

De sju vanene finnes i klassikeren "The Seven Habits of Highly Effective People", en gammel bok med mange gode poeng. Litt utdatert er den kanskje.

Her er noen mer konkrete eksempler å bli mer effektiv på:

 • Luft ut. Et genialt tips vi plukket opp på HMS Magasinet. Inneklima bør ikke undervurderes for de som arbeider innendørs. Laboratorieforsøket som ble presentert på verdens største inneklimakonferanse på Danmarks Tekniske Universitet viser hvor viktig inneklima faktisk er. Kontorarbeid og huskeoppgaver gikk utrolige 10-20% raskere for de som fikk arbeide i frisk luft.
 • Vær en pragmatiker: En pragmatiker gjør det som fungerer, og forkaster alt annet. Handlingene baseres på praktisk og saklig viten fremfor teorier og spekulasjon om hva som vil virke.
 • Ta pauser, og vær kortfattet: Mennesker er ikke skapt for lange konsentrasjonsperioder. Hold møter så korte som mulig, og eventuellt med pauser eksempelvis hvert 3. kvarter (justeres i forhold til hvor lenge du mener du er i stand til å arbeide effektvit). Når du kommuniserer, skriver epost eller snakker i telefonen, så si så lite som mulig på kortest mulig tid, men sørg for at mottakeren(e) har forstått deg riktig.
 • Tilføring av næring, vann og supplementer: Energi og effektivitet henger sammen, og uten mat og drikke duger helten ikke. Et annet godt råd er å tygg maten godt, fordøyelsen er en skikkelig røver når det gjelder energi. Ginseng, koffein, og en drøss med andre supplementer kan gi deg overskudd og energi. Ikke alle alternativer er like helsefremmemde, så her må man finne en balanse.
 • Skriv ned en dagsplan og ha et overordnet mål. Når du vet hva du skal gjøre i løpet av en dag, så vil du skape fokus mot disse oppgavene, i stedet for å kaste bort tiden på det som er mindre viktig. Hvis du har et inntektsmål om å tjene 150.000 i måneden så har du noe konkret å forholde deg til som vil gjøre deg fokusert og dermed mer effektiv.
 • Skriv ned alt det uviktige som du må huske. Det er ingen grunn til å oppta arbeidsminnet til å huske alle mindre viktige småting, slik som at du må kjøpe melk og brød etter jobben. Det finnes post-it lapper for slikt, så kan du bruke arbeidsminnet ditt til noe mer produktivt.
 • Lytt til andres erfaringer: Du trenger ikke finne opp hjulet på nytt, og du trenger ikke å gjenta andres feil. Les biografier av mennesker som har oppnådd det du selv ønsker å oppnå, lær av suksesshistorier.

Produktivitet

Effektivitet og produktivitet er to begreper med mye til felles, begge omfatter ressursbruk og verdiskapning. Effektivitet er et bredere begrep, mens produktivitet er fokusert på produksjon.

I forhold til å tjene penger og bli rik er produktivitet minst like relevant som effektivitet. Produktivitet er ikke et begrep forholdt fabrikker som produserer et eller annet produkt på samlebånd, men kan brukes i videre sammenheng også.

Å tjene penger på en produktiv måte kan bety det samme som å tjene raske penger, eller å skape en økonomisk formue på kortest mulig tid. Hvordan kan man tjene penger på en produktiv måte? Vi tror det beste svaret må være personlig, og du må selv finne ut av dette gjennom prøving og feiling, erfaring og kunnskap.

Forslag til hvordan du skal tjene penger skal du imidlertid få hos oss. Les også flere artikler på dette nettstedet for å få konkrete eksempler på å tjene penger.

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).