Her kan du handle differansekontrakter

Dersom man skal handle i differansekontrakter bør man en megler som har handelsprogrammer for differansekontrakthandel i Norge Få mer informasjon om differansekontrakthandel og en guide til differansekontrakt for nybegynnere.

differansekontrakter

Du kan handle differansekontrakter flere steder, blant annet her.

21. april 2024 av Smarte penger / Nettmeglere

Differansekontrakter er også kjent som CFD. Forkortelsen CFD står for Contract for Difference. En handel i slike kontrakter omfatter minst to parter, en kjøper og en selger. I tillegg er det som regel også et mellomledd, og dette mellomleddet er vanligvis en nettmegler.

Nettmeglere som tilbyr CFD-handel. Vær oppmerksom på at det er betydelige kvalitetsforskjeller blant differansekontraktmeglere. Det er helt nødvendig for enhver trader å benytte en trygg og effektiv handelstjeneste, men dessverre er det mange tradere som feiler allerede her. Hvis du er klar til å begynne å trade med egne penger (det vil si du har både kapital, erfaring og gode kunnskaper om trading) så vil vi anbefale å begynne med en nettmegler som tilbyr gratis demokonto (fint for både begynnere samt alle som vil teste nye og potensielt lønnsomme tradingstrategier).

Du finner en guide til differansekontrakthandel og lister til differansekontraktmeglere via hjemmesiden. Der er det tilgjengelig priser på kurtasje, avgifter, provisjoner, honorar samt gebyr. Erfaringer med differansekontraktmeglere finnes også der. Få et inntrykk av hvilken megler som er best egnet til differansekontrakthandel i forhold til dine egne krav. Bli bedre kjent med internasjonale og alle de norske differansekontraktmeglere der du også finner erfaringer fra andre og anmeldelser. Det er også mange tips til differansekontrakt analyser og forskjellig annet. Veiledning til handel i differansekontrakter kan man også finne blant utvalgte meglere.

Risiko ved CFD-handel. Vær helt sikker på at du forstår at det å drive å handle differansekontrakter kan innebære en vesentlig risiko og man kan tape kapital. Dermed er det essensielt å gjøre seg bevisst over all den risiko og farer som differansekontrakthandel innebærer. Les nøye igjennom vilkårene og betingelsene fra din differansekontraktmegler før du begynner å handle. Visse differansekontraktmeglere er uregulerte og kanskje også svindlere, og derfor er det viktig å vite om det er en regulert megler eller en som driver med svindel. Forstå at handel i differansekontrakter kan bidra til at du vil tape midler. Å drive med differansekontrakthandel er ikke egnet for nybegynnere, og passer ikke alle.