Handle verdipapirer hos norske nettmeglere

For å handle i verdipapirer skal man en megler som tilbyr handelstjenester innen verdipapirhandel på det norske markedet. Denne artikkelen omfatter verdipapirhandel og definisjonen på verdipapir og mer.

verdipapirer nettmegler verdipapirhandel
23. juli 2024 av Smarte penger / Nettmeglere

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).

En verdipapirhandel omfatter handling i verdipapirer der den som er kjøperen kjøper en verdipapir eller flere i bytte mot penger til en selger.

Verdipapirer

Aksjer er andeler av et aksjeselskap. Den pålydende aksjeverdien er lik for alle aksjer, men må ikke forveksles med aksjekursen, som ofte vil være en annen enn pålydende. Aksjekursen vil variere i henhold til tilbud og etterspørsel i markedet, og avgjøres av underliggende verdier i selskapet samt andre eksterne faktorer som berører selskapet.

Opsjoner gir deg rettighetene til å kjøpe eller selge verdipapirer som f.eks aksjer på et gitt tidspunkt til en pris som er avtalt på forhånd. Selv om du har en rettighet til å kjøpe, betyr ikke det at du er påkrevd å kjøpe, og det er altså ingen plikt at man må kjøpe, men et frivilig kjøp. Opsjoner kan også gjelde andre varer og ytelser enn verdipapirer.

Obligasjoner er et rentebærende gjeldsbrev. Utsteder (som utsteder obligasjonen) skylder dermed innehaveren (den som kjøper obligasjonen) penger. Kupongrenten og forfall for betaling som er fastsatt på obligasjonen definerer hva utstederen skylder innehaveren til enhver tid. Det er først og fremst Staten (Norges Bank utsteder statsobligasjoner), kommuner og større aksjeselskap og banker som utsteder obligasjoner.

For en aktør som skal låne mye penger, er det ofte lettere å låne beløpet hos flere utlånere, enn å ta opp lån i bare én eller få banker. I stedet for ett stort lån, kan man utstede obligasjoner, slik at man kan dele opp lånet. Obligasjoner kan for eksempel kjøpes på Oslo ABM (Oslo Børs).

Valuta er penger. Dette er betalingsmiddel som brukes i ett eller flere land. Vi har for eksempel kanadiske dollar, euro, sveitsiske franc, japanske yen, kinesiske yuan, indonesiske rupiah, russisk rubel, britiske pund, og norske kroner. Verdien på en valuta kan sees i forhold til verdien på en annen valuta, og verdien blir uttrykt i valutakurser. Valutahandel kalles også for Forex handel (Foreign Exchange).

CFD (Contract for difference) er et derivatinstrument der man spekulerer i prisforendringer i underliggende instrumenter. Kort fortalt som er en CFD et speilbilde av et verdipapir, for eksempel et speilbilde av en aksje (eller et valutapar, en råvare, aksjeindekser). Avkastningen du får på en CFD tilsvarer avkastningen på aksjen, selv om du ikke eier selve aksjen. Utbytte har du imidlertid rett på ved CFD-handel.

ETF står for Exchange-traded funds, er er fond (eksempelvis aksjefond) som handles på samme måte som en aksje. I Norge er det OBX Bull og Bear fondene (bull=oppgang, bear=nedgang) som er de mest kjente, og omsettes på Oslo Børs. Du kan da spekulere i utviklingen til OBX indeksen.

Warrants er tegningsretter og er en sikkerhet som eieren av warranten kan bruke for å kjøpe den underliggende aksjen eller indeksen til en bestemt pris innen utgangen av warranten. Warrants ligner på opsjoner på den måten at det foreligger spesielle rettigheter. I motsetning til opsjoner, er warrants er en utstedelse av nye aksjer, slik at den opprinnelige aksjekursen må ned når selskapet utsteder aksjene (i opsjoner snakker vi i stedet for gjeldsbrev). Warrants har ofte en lengre løpetid enn opsjoner. Warrants noteres som verdipapir på børsen. Oppgjør ved warrants skjer ved en sluttavregning (kontant) på utløpsdagen. Det finnes både kjøps- og salgswarranter.

Futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris og til et bestemt tidspunkt i fremtiden. I motsetning til opsjoner er det her en plikt til å gjennomføre handelen, og begge parter forplikter seg til den fremtidige handel.

Forwards er som futures, en avtale mellom to parter om å kjøp/salg av underliggende verdipapir, der både pris og dato for den fremtidige handelen er bestemt. Handelen er kontraktsbundet som ved futures. Forskjellen ved futures og forwards ligger imidlertid i oppgjørsformen.

Nettmeglere som tilbyr handel med verdipapirer

Hvis du ønsker å drive med aksjehandel eller handle i andre verdipapirer, behøver du en handelskonto hos en nettmegler. Her er en oversikt til norske nettmeglere som tilbyr aksjehandel og verdipapirhandel.

Det finnes et stort utvalg av nettmeglere. I Norge er det mange mindre nettmeglere med en relativt liten kundebase, mens det finnes større nettmeglere som benyttes av millioner av tradere. De store nettmeglerene tilbyr ofte fantastisk gode handelstjenester, og en helt annen handelsopplevelse enn lokale og nasjonale aktører. Det anbefales derfor alle tradere å prøve disse tjenestene, for å få kjennskap med det som finnes av nettmeglere.

Merk at det er svært store ulikheter blant nettmeglere og hvilken megler du bestemmer deg for vil avhenge av hva du trenger til verdipapirhandel og om du er nybegynner eller profesjonell. Hvis du vil lykkes med verdipapirhandel må i begynnelsen lære taktikker og strategier ved handel i verdipapirer ved å benytte megler.

Vi har guide til verdipapirhandel og lister til nettmeglere her på dette nettstedet. Der finner du informasjon om prisoversikt på avgifter, provisjoner, honorar, kurtasje og priser og gebyr.

Erfaringer av nettmeglere er også tilgjengelig der. Identifiser den megleren som best passer til verdipapirhandel for de krav du måtte ha. Finn ut mer om andre lands- og nordiske eller norske nettmeglere med anmeldelser av disse meglerene. Du finner også tips til verdipapir strategier og mye mer. Kurs om verdipapirer er også å finne hos noen meglere.

Vær bevisst på at det å drive handel med verdipapirer kan innebære en høy risiko og man kan tape hele investeringen. Da er det alltid utrolig viktig å være informert om de farene og risiko som verdipapirhandel omfatter. Gjør deg kjent med vilkår og betingelser fra din nettmegler før du gjør et innskudd. Enkelte nettmeglere er bedragere og svindlere, og man må stole på megleren slik at man unngår svindel og bedrag. Vær likevel helt klar på at det å handle verdipapirer kan medføre at man mister kapital. Det å holde på med verdipapirhandel er ikke noe alle burde gjøre på egenhånd.

Prøvd eToro? Populært til aksjehandel og trading i Norge. Gratis demo eller ekte handel (les mer her).